Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

ÓVODAI – BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
 
A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákban:

2021. április 21. – 2021. április 26. között. történik

A koronavírus terjedése kapcsán közzétett 19/2021. (III.10.) EMMI határozatban foglaltakra tekintettel az óvodai beiratkozásra a fenti időpontokban elektronikus úton, különösen indokolt esetben személyesen, az óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerül sor.
.
Tel.sz.: 06-37-387-361

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÓVODÁSOK SZÁMÁRA:
  • a gyermek nevére kiállított, személyes dokumentumokkal megegyező adatokat tartalmazó jelentkezési lap kitöltése
BÖLCSŐDÉSEK SZÁMÁRA EZEKEN KÍVÜL MÉG SZÜKSÉGES:
  • a szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy foglalkoztatni fogja, vagy saját nyilatkozata arról, hogy munkába fog állni,
  • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás
  • házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható
  • A szülőnek a kitöltött beiratkozási lapot az óvoda e-mail címére kell megküldeni.
  •  
minimanoovi@petofibanya.hu

A BEIRATKOZÁSI LAP-ok az intézmény készülő web-oldaláról www.minimanoovi.hu 2021. április 01- től tölthetők le.
A beiratkozási lapot kérjük minden pontban pontosan kitölteni! A kitöltött beiratkozási lap kinyomtatása és aláírása, majd visszaszkennelése a beiratkozásnak nem feltétele, de megkönnyítené az óvodánk munkáját, ha aláírt (például befotózott) példány kerülne megküldésre.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. napja előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel harmadik életévének betöltéséig, annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét betölti.
Az intézmény vezetője a döntésről értesíti a kérelmező szülőt legkésőbb 2021. május 30. napjáig. Az esetleges elutasító döntés ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó Önkormányzat Jegyzőjéhez.
„Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt – a szülők kérésének és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.”(Nkt. CXC. 49. §)
Az e-mailben megküldött beiratkozási lap megérkezéséről egy munkanapon belül visszajelzést küld a szülőnek. Amennyiben a szülő a visszajelzést nem kapja meg, úgy kérjük, arról munkanapokon 9-12 óra között érdeklődjön az óvoda telefonszámán.

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseikkel szívesen válaszolunk:

Petőfibánya, 2021. március 24.                                                        Martinkovics Sándorné óvodavezető

Kapcsolat - telephely

3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a

Kapcsolat - törzsépület

3023 Petőfibánya, Petőfi Sándor utca 2.

Kapcsolat - konyha