Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

Kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje
2015. Szeptember 1-től térítésmenetes óvodai étkezés vehető igénybe a gyermek után, ha
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • tartósan beteg vagy fogyatékos
 • három vagy több gyermekes családban él
 • szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át
 • nevelésbe vett gyermek
Igényt nyújthat be:
 • az óvodába járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő megigényli az ingyenes gyermekétkeztetést)
 • az óvodába járó gyermek családba fogadó gyámja
 • a nevelésbe vett, óvodába járó gyermek nevelőszülője, vagy ha az érintett gyermek gyermekotthonban nevelkedik a gyermekotthon vezetője.

Az    intézmény    vezetője    a    gyermekétkeztetés    normatív    kedvezményeiről    és    azok igénybevételének módjáról tájékoztatja a kötelezettet
 • a beíratáskor,
 • az ellátás igénybevételének megkezdésekor, és
 • a normatív kedvezmények megváltozásakor.
   
Étkezési térítési díj- kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolások:
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékról szóló 328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet 6. melléklete szerinti NYILATKOZAT-tal (továbbiakban NYILATKOZAT)
 • Rendszeres         gyermekvédelmi         kedvezményben         részesülő         gyermeknél: NYILATKOZAT+Hatósági döntésről szóló érvényes határozat.
 • Olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:NYILATKOZAT+Szakorvosi igazolás
 • Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek: NYILATKOZAT+Szakorvosi igazolás+az emelt összegű családi pótlékról MÁK igazolás.
 •  
 • Három vagy több gyermeket nevelnek a családban: NYILATKOZAT
 • A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át: NYILATKOZAT (328/2011 Kormányrendelet 6. sz. melléklet)
Az étkezési kedvezményekhez szükséges igazolásokat minden nevelési év elején le kell adni! A nyilatkozaton szereplő dátumot követő naptól válik térítés mentessé az étkezés.
 

Kapcsolat - telephely

3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a

Kapcsolat - törzsépület

3023 Petőfibánya, Petőfi Sándor utca 2.

Kapcsolat - konyha